Account Specialist
31 Ocak 2020
System Support Expert
21 Temmuz 2020

Yazılım Geliştirme Takım Lideri

Geleceğe tutkuyla yürüyen Papilon’da sen de yerini almak ve iz bırakmak ister misin?

Papilon, 10 yılı aşkın süredir edindiği nitelikli bilgi birikimi ve tecrübesiyle başta parmak izi, yüz ve iris tanıma olmak üzere biyometrik güvenlik sistemleri geliştiren, kendi teknolojisini üreten aynı zamanda aktif ar-ge ve inovasyon çalışmalarıyla Türkiye’nin “Biyometri Teknoloji Merkezi” olan bir firmadır.

Ar-Ge ve İnovasyon merkezimize bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı projelerimizde geliştirmekte olduğumuz yeni teknolojilerin içinde yer alacak Yazılım Geliştirme Takım Lideri arıyoruz.

Bu rol, mevcut veya yeni kurulacak yazılım geliştirme ekibine, geliştirme bilgisiyle liderlik yapacak; aynı zamanda aktif geliştirme çalışmaları yürütecektir.

Yol arkadaşımız nasıl olmalı?

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri vb. yazılım geliştirme ile alakalı bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans ya da doktora mezunu,
 • Yazılım geliştirme alanında 3 yılı aynı anda birden fazla mühendislik projesi yönetimi olmak üzere en az 7 yıllık deneyim olan,
 • Tercihen proje yönetimi konusunda PMP, CSM gibi sertifikalara sahip olan,
 • Agile proje sürecine hakim (Scrum veya Kanban), JIRA, MS Project gibi programlarda iş akışlarını sürdüren, yöneten ve görevleri takip edebilen,
 • Nesne tabanlı programlama ve ilişkili veri tabanı yapıları konusunda deneyimli,
 • C++, Java ve Linux hakkında bilgi sahibi ve bu teknolojilerle çalışmak isteyen,
 • İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olan,
 • Dinamik bir ortamda soru sormayı ve çözüm bulmayı seven genç takım arkadaşları ile çalışmak isteyen,
 • Gelişen teknolojiyle birlikte araştırma yapmayı seven ve güncel kalan,
 • Kişilerarası sözlü ve yazılı mükemmel iletişim becerilerine sahip olan.

Senden ne yapmanı bekliyoruz?

 • Liderlik yapacağı grubun tüm faaliyetlerini yönetmek,
 • Duruma göre yeni grup oluşturma, oluşacak grubun dinamiklerini belirleme,
 • Projenin zamanında bitmesi için ekip üyelerine ulaşılabilir hedefler koymak ve takip etmek,
 • İş verimliliğini teşvik etmek için ekip üyelerine rehberlik etmek,
 • Proje planına yazılım geliştirme ekibi tarafından sağlıklı bir şekilde uyulmasını sağlamak,
 • Aynı anda birden fazla projeyi yönetmek,
 • Toplantılarda grubunu temsil etmek,
 • Grubundan beklenen aşağıdaki ihtiyaçların gerçekleştirilmesinde öncü rol oynamak.
  • Görevlerin ve projelerin tamamlanmasını izlemek ve süreci değerlendirmek,
  • Yazılım gereksinimlerini ve özelliklerini analiz etmek, belirlemek, incelemek ve gözden geçirmek,
  • Yazılım ve proje dokümantasyon süreçlerini sağlamak,
  • Bilgi birikimini genç ekip arkadaşlarına aktarıp, mentorluk yapmak,
  • İş geliştirme birimleriyle uyumlu geliştirmeler sağlamak ve düzenli bilgilendirme sağlamak,

Yazılım Geliştirme Takım Liderinden Papilon kültüründe hangi davranışlar beklenir?

 • Değişikliklere karşı kolayca uyum sağlayabilir, bilişsel esnekliğe Takımının inovatif fikirlerine yön verir. Takım üyelerine yeni fikirleri denemelerine olanak verilerek belli bir hata payını kabul eder.
 • Bilginin tecrübeyle birlikte kullanımını sağlayarak takımına soru sorar ve düşünmeyi öğretir ve “nasıl” odaklılık konusunda derinlik sağlar. İşlerin ne olduğuna hakim olunduğu gibi nasıl oluşturulduğuna da hakimdir. Bu sebepten, yeni ürün veya iş geliştirme konusunda çok hızlı aksiyon alır.
 • Öğrendiklerini tecrübesi ile birleştirmek için daha çok pratik yapmaya isteklidir. Farklı öğrenme stillerini takım üyelerine de öğretir. Kendi ve kurumu için tüm gelişim olanaklarını değerlendirir, işinin sınırlarını kendini geliştirerek genişletir ve kuruma böylece katma değer katar.
 • Öz liderlik özelliklerinden gelişime açık yanlarını bilir ve geliştirir. Belirsizlik içeren durumları sakince ve etkili bir şekilde yoluna sokar. Konuların tamamında oto kontrollü ve sonuç odaklı hareket eder. Karar verme davranışları oturmuştur. Takım arkadaşlarını motive eder.
 • Koçluk becerileri ile takım koordinasyonu için gerekli aktiviteyi gerçekleştirir. Uzun dönemli planları hazırlar ve takıma öncülük eder. Takımda hangi pozisyonlarda eksiklik olduğu, hangi adayların işe alınacağı gibi konularda karar vericidir. Sorumluluklarına bütüncül gözle bakabilir. Bir işi yapmak için talimat beklemez, eksiklikleri görür ve inisiyatif alarak o eksiklikleri tamamlar.
 • Kendini bilgi ve tecrübe konularında yeterli görür, takımındaki üyelerin güçlü yanlarını tanıyıp onların gelişimi için çabalar. Bulunduğu yerde saygı kavramı oturmuş, bilgi ve davranışların iş yerine uygun olarak ortaya çıkarılmasını sağlar.
 • Kendinin ve takımındakilerinin farklılıklarını analiz eder ve verime ulaştırmak için planlamalar ve yönlendirmeler yapar. Sorumluluğundaki konuların uzmanıdır, bilgi olarak her açısından gerekli olan alt yapıya sahiptir. Bu birey için, farklılıklar puzzle gibi bir araya getirilecek bir oyun aracıdır. Tartışmalarda gelen farklı düşünceleri, sahip olduğu bilgi ile çok hızlı bir şekilde işler ve konunun sonraki adımlarda gidebileceği noktaları kestirir.
 • Takım hedefi doğrultusunda ortaya çıkan problemlerin analizini yapar ve tanımlar. Ben ve bizi dengeleyebilir. Takım üyelerinin hedeflerine bağlılığı için öncülük eder. Uzlaşmacı bir davranış sergiler.
 • Takım olarak şeffaflık ile iletişim kurar, deneyimlerinden yola çıkarak tavsiye verir. Düşüncelerinde net ve dürüsttür. Ne düşündüğünü açıkça ifade eder. Hassas bilgiyi toplama ve örgüte uygun bir biçimde anahtar bilginin işlenmesini sağlayabilme yeteneklerine sahiptir. Bilgiyi işler, anlamlı hale getirir ve paylaşımlar sırasında gelebilecek diğer sorulara öncesinden hazırlık yapar.
 • Ortak değerleri, etik standartları düzenli biçimde dile getirir ve bunların anlaşılmasını, benimsenmesini sağlar. Farklı kültürlerden gelen üyelerin aynı tür davranışları göstermesini sağlar. Takımına karşı eşit derecede sorumluluk yüklemesini ve etik ilkelerin tüm takım üyeleri tarafından öğrenilmesi, uygulanması, aktarılması ve paylaşılmasını sağlar.
 • Kendine, takımına ve liderine güven duyar, bilimsel teoriler ve konseptler ile liderlik yaptığı projeler hesap verilebilirdir. Sorumluluk almak temel vazifesidir. Bu noktada dağıttığı sorumlulukların hesabını da verir.

Yukarıdaki maddeler seni mi anlatıyor? Tam da sana göre olan iş tanımını tutkuyla ve başarıyla yerine getirebileceğine mi inanıyorsun? Yeni yol arkadaşımız olmak için ne bekliyorsun?

Seni “Yazılım Geliştirme Takım Lideri” pozisyonumuza başvurmaya bekliyoruz!

 

 

Do you want to take your place and leave a mark on Papilon, who is passionate about the future?

Papilon develops biometric security systems, especially fingerprint, face and iris recognition, with its knowledge and experience gained over 10 years, manufactures own hardware technology. Also Papilon is a “Biometrics Technology Center with R&D and innovation efforts in Turkey.

We are seeking for Software Development Team Leader who will take a part in the new technologies that we are developing in our R&D and Innovation Center.

How should our workfellow be?

 • A bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, Engineering or a related discipline is required of a software development team leader, MSc and PhD is preferred.
 • Minimum 7 years’ experience in developing complex, distributed software systems.
 • 3+ years of project management of multiple engineering projects simultaneously in a software engineering environment
 • Project Management training/certification (i.e. PMP, CSM) is preferred
 • Solid, practical knowledge of Agile frameworks (Scrum or Kanban) and Agile practices (cross functional team dynamics, product and sprint backlogs, continuous integration, iterative and incremental development, scrum events, self-organizing teams)
 • Maintain, refine and enforce JIRA and MS Project workflows and track tasks to support scrum/agile development
 • Strong knowledge of Object Oriented Programming and Relational Database Structure.
 • Be familiar with a variety of programming languages, codes and processes with C++, Java and Linux.
 • Eager to learn field of biometrics and keep up to date with the latest development software technologies
 • Good command of English both written and spoken.
 • Excellent interpersonal, written and verbal communication skills.

What do we expect you to do?

 • Manage all the activities of the group
 • Create a new group according to the situation, determining the dynamics of the group to be formed
 • Set attainable goals to team members in order for the project to be finished on time
 • Provide guidance to team members to encourage work productivity
 • Make sure the timeline is followed by the software development group
 • Manage multiple projects at once
 • Ensure appropriate procedures and processes are followed when it comes to software development
 • Represent the group in meetings

 

To play a leading role in the realization of the following needs expected from the group.

 • Participate in design control activities
 • Monitor, evaluate and ensure the completion of tasks and projects
 • Analyzes software requirements; implements design plans, reviews unit tests
 • Document software development and monitor status of developing software
 • Transferring and mentoring his/her knowledge to young team
 • Provide developments in line with business development group and providing regular information

What behaviors are expected in Papilon culture from the Software Development Team Leader?

 • It can easily adapt to changes and has cognitive flexibility. He guides his team’s innovative ideas. It allows a certain margin of error by allowing team members to try new ideas.
 • By providing the use of knowledge with experience, asks the team questions and teaches to think and provides depth on “how“. Dominated by what works are as well as how they are created. For this reason, takes very fast action on new product or business development.
 • Is willing to learn more to combine what has learned with the experience. Teaches different learning styles to team members. Evaluates all the development opportunities for self and the institution, expands the boundaries of business by developing self and thus adds value to the institution.
 • Knows and develops aspects that are open to development from self-leadership characteristics. Calmly and effectively adapts uncertain situations. Acts as an auto-controlled and result-oriented in all cases. Decision-making behaviors are settled. Motivates teammates.
 • It performs the necessary activities for team coordination with coaching skills. Prepares long-term plans and leads the team. Decides which positions are missing in the team, and which candidates will be recruited. Can look at her/his responsibilities with a holistic view. Does not wait for instructions to do a job, sees the deficiencies and takes the initiative and completes those deficiencies.
 • Considers herself/himself sufficient in terms of knowledge and experience, recognizes the strengths of the members of its team and strives for their development. The concept of respect, where it is located, ensures that information and behavior are revealed in accordance with the workplace.
 • Analyzes the differences between herself/himself and her/his team and makes plans and directions to make them productive. Is an expert on the subjects she/he is responsible for and has the necessary infrastructure in every respect. For this individual, the differences are a game tool that will be put together like a puzzle. Processes the different thoughts that come up in the discussions very quickly with the knowledge she/he possesses and predicts where the subject can go in the next steps.
 • Analyzes and identifies problems that arise in line with the team‘s goal. It can balance me and us. It leads the team members’ commitment to their goals. It exhibits a compromising behavior.
 • Communicates with transparency as a team and gives advice based on experience. Is clear and honest in her/his thoughts. Clearly expresses what you think. Has the ability to collect sensitive information and to process key information appropriately to the organization. Processes information, makes it meaningful and shares for other questions that may come up during transfers.
 • Regularly expresses common values, ethical standards and ensures that they are understood and adopted. It allows members from different cultures to show the same kind of behavior. It ensures equal responsibility for its team and that ethical principles are learned, implemented, transferred and shared by all team members.
 • Trusts herself/himself, her/his team and leader, and scientific theories and concepts and projects led by her/him are accountable. Taking responsibility is the main duty. At this point, also accounts for the responsibilities she/he distributes.

 

Do the qualifications above match with you? Do you believe that you can fulfill with job description? What do you waiting for being our new workfellow?

We look forward to applying you to our “Software Development Team Leader” position!